Šetalište XIII. divizije 30,
51000 Rijeka

+385 (0)95.900.31.96

e-mail:
mibrgudac@gmail.com